قرمز سبز آبي خاکستري
[ و در وصف جمع فرومايگان فرمود : ] آنانند كه چون فراهم آيند پيروز گردند ، و چون پراكنده گردند شناخته نشوند [ و گفته‏اند امام فرمود : ] آنانند كه چون فراهم آيند زيان رسانند و چون پراكنده شوند سود دهند . [ گفتند زيان فراهم آمد نشان را دانستيم سود پراكنده شدنشان چيست ؟ » فرمود : ] خداوندان پيشه‏ها به سر پيشه‏هاى خود بازگردند و مردم از آنان سود برند : چون بنّا كه بر سر ساختن بناى خود رود و بافنده كه به كارگاهش و نانوا كه به نانوا خانه بازگردد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت