قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، ريختن خون (قرباني) و غذا دادن به مردم و ياري كردن دادخواهان را دوست دارد . [امام باقر عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت